Dorte Nørgaard Madsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Poster
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin