Eivind Valen

Stilling

Professor, Associate group leader at Sars Centre and NCMM

Tilhørighet

Formidling
Undervisning

Jeg underviser BINF201: Introduksjon til Omics

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Leder
Poster
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Discovering novel micropeptides

Pervasive translation

The function of long non-coding RNAs

Cas9 genome engineering