Eli Melby

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Nøkkelord: Politisk sosiologi, sosiale bevegelser, politisk organisering og deltakelse, kjønn, aktivisme i Covid-19, fransk politikk.

Eli Melby er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Melbys forskningsinteresser er ligger hovedsaklig innenfor politisk sosiologi, med fokus på politisk deltakelse, organisering og kjønn. I doktorgradsprosjektet undersøkes kjønnet organisering i nye arbeiderbevegelser, med den franske Gule Vester-bevegelsen som case. 

Melby har vært gjesteforsker ved Centre for European Studies (CEE), Sciences Po Paris i April - Juli 2021, og gjesteforsker og -underviser ved CRAPUL Research Centre on Political Action, University of Lausanne i September - Desember 2021. I 2024 ble hun tildelt Fulbrights doktorgradsstipend for 2024-2025.

Formidling
Undervisning

SOS100A: Introduksjon til sosiale bevegelser

MET102: Kilder, data og undersøkelsesopplegg; Kvalitative forskningsintervju; Analyse av kvalitative data; Etikk

SOS202: Bacheloroppgave i sosiologi

SOS101: Feministisk teori

Publikasjoner
Bakgrunn

Forskningskonsulent, ARENA Senter for europastudier, Universitetet i Oslo, 2019-2020

Universitetslektor, Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, Universitetet i Oslo, 2019

Vitenskapelig assistent, NOVA, OsloMet, 2017-2019

 

Master i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2017

Bachelor i samfunnsvitenskap, Université Paris Descartes, 2014