Eli Vikdal

Stilling

Rådgiver, Fagspesialist lønn/økonomi MN-fak (GEO,KI, og MI, backup andre institutter MN fak ved behov))

Tilhørighet

Arbeid

Fagspesialist lønn/økonomi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Kontroll og attestasjon av arbeidskontrakter timelønnede,reiseregninger, refusjoner og variabel lønn
  • Rådgivning innenfor punktene nevnt over

 

Primærkontakt for GEO, KI og MI

Backup øvrige institutter ved behov.