Elisabeth Schøyen Jensen

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Senter for vitenskapsteori

Forskergrupper

Forskning

Elisabeth Schøyen Jensen er doktorgradskandidaten på det ERC-finansierte prosjektet til Scott Bremer, CALENDARS.

Elisabeth forsker på årstider i urbane miljøer og veiledes av Scott Bremer, Kyrre Kverndokk og Michelle Bastian, og er del av The Norwegian Researcher School in Environmental Humanities.

Elisabeth var også involvert i Co-cli-serv-prosjektet og KQA-SMD-prosjektet.

Formidling
Publikasjoner
Prosjekter