Elisabeth Valle

Stilling

Rådgiver, Seksjon for lønn, serviceteam for fravær og foreldrepermisjoner

Tilhørighet

Kort info

Lederstøtte/rådgivning på området: sykefravær (egenmelding/sykmelding), omsorgsdager, pleiepenger/opplæringspenger, refusjonsrettigheter fra Nav.