Endre Visted

Stilling

Førsteamanuensis, Klinikkleder, Psykologisk universitetspoliklinikk

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Kronikk
Errata
Vitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin