Erik Bjerck Hagen

Stilling

Professor , professor i allmenn litteraturvitenskap

Tilhørighet

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskergrupper

Forskning

Har de siste årene primært arbeidet med litteraturkritikkens plass i litteraturforskningen og med norsk litteraturhistorie, norsk litteraturforsknings historie og norsk litteraturkritikks historie -- samt med Bjørnson, Kielland, Ibsen og Wergeland.

Amerikansk litteratur: Henry James og Norman Mailer

Engelskspråklig litteratur: Frihetsforestillinger fra Jane Austen til i dag

Undervisning

Bjerck Hagen har vært ansatt siden 1996, og har på bachelornivå undervist mest i  moderne litteraturteori, samt Shakespeares Hamlet. På masternivå har han hatt seminarer om teori, litteraturkritkk, Shakespeare, Dag Solstad, Ibsen og nyere amerikansk litteratur. Som forsker og veileder er han mest opptatt av engelsk, amerikansk og norsk litteratur. Bjerck Hagen har i en årrekke vært redaktør av Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Publikasjoner

Hva er litteraturvitenskap (Universitetsforlaget 2003)

Litteraturkritikk. En introduksjon (Universitetsforlaget 2004)

Kampen om litteraturen. Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920--2011 (Universitetsfolaget 2012)

Livets overskudd. Bjørnstjerne Bjørnsons glemte kvaliteter (Gyldendal 2013)

Hvordan lese Ibsen? (Universitetsforlaget 2015)

Norsk litteratur 1839--1875. Romantikk, realisme, modernisme (Dreyers Forlag 2019)

Alexander Kiellands romaner. En litteraturkritisk undersøkelse (Dreyers Forlag 2024; under utgivelse)