Esperanza Diaz

Stilling

Professor, Leder Pandemisenteret

Tilhørighet

Forskning

Esperanza Diaz er lege med utdannelse fra Spania (1995) og spesialist i allmennmedisin i Norge siden 2003. I tillegg til stillingene hennes som leder av Pandemisenteret siden 2020 og professor ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin ved UiB, jobber hun også som seniorforsker (20 %) ved Høgskulen på Vestlandet.

Diaz har forsket på innvandrerhelse siden 2008, skrevet over hundre fagfellevurderte artikler om emnet og utgitt boken Migrant Health: A Primary Care Perspective. Esperanza Diaz har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fakulteter, institusjoner og grupper i befolkningen.

Diaz har utviklet og ledet Pandemisenteret siden 2020. Senteret er administrativt forankret ved IGS, men er et interdisiplinært senter med representanter fra alle sju fakulteter ved UiB. Å jobbe på tvers av fagområder og med ikke akademiske miljøer, samt inkludering av sosial ulikhet i helse i et pandemisk perspektiv har vært nøkkelord i forskningen til Diaz de siste årene.

I 2023 leder hun NFR-finansiert prosjektet Integrering for helse(link), som følger prosjektet Endringer i helse- og helsebehov blant syriske flyktninger på vei til Norge. Hun er også involvert som partner i andre NFR-prosjekter som EqualPart (On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART) - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)) og vil fra 2024 også være partner i det EU-finansierte UniHealth-prosjektet.

Diaz har undervist om flere temaer relatert til allmennmedisin, blant annet klinisk konsultasjon, ØNH i allmennpraksis, svangerskapskontroll i allmennpraksis, klinisk møte med pasienter fra andre kulturer, narrativ medisin, og uheldige hendelser, som en del av stillingen ved UiB. De siste årene har hun hovedsakelig undervist i migrasjon og helse og pandemirelaterte temaer. I begge emner har hun utviklet egne PhD/emnekurs (link)

Foredragsholder ved flere kurs for medisinstudenter, sykepleierstudenter og leger i Spania og Norge siden 1999.

Undervisning

Undervisning i blant annet klinisk konsultasjon,  ØNH i allmennpraksis, svangerskapskontroll i allmennpraksis, klinisk møte med pasienter fra andre kulturer, narrativ medisin, og uheldige hendelser, som en del av stilling ved UiB.

Foredragsholder ved flere kurs for medisinstudenter, sykepleierstudenter og leger i Spania og Norge siden 1999

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Leder
Kronikk
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Fagbok
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Leserinnlegg
Intervju tidsskrift

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

Publications last five years:

·       Peer-reviewed:

* Diaz E, Kumar BN. Differential utilization of Primary Health Care services among older immigrants and Norwegians. A register-based comparative study in Norway. BMC Health Services Research 2014

* Diaz E, Gimeno-Feliu L-A, Calderón-Larrañaga A, Prado-Torres A. Frequent attenders in general practice and immigrant status in Norway: A nationwide cross-sectional study. Scan J Prim Health Care 2014

* D Pope, E Diaz, T Smith-Sivertsen, RT Lie, P Bakke, J Balmes, K Smith, N Bruce. Associations of Respiratory Symptoms and Lung Function with Measured Carbon Monoxide Concentrations among Nonsmoking Women Exposed to Household Air Pollution: The RESPIRE Trial, Guatemala. Environmental Health perspectives 2014

*M Straiton, A Renflot, E Diaz. Immigrants’ use of primary health care services for mental health problems. BMC Health Services Research 2014

*Luis Andres Gimeno-Feliu, Amaia Calderón-Larrañaga, Esperanza Diaz,

Beatriz Poblador-Plou, Rosa Macipe-Costa, Alexandra Prados-Torres.The healthy migration effect in primary care. Gaceta Sanitaria 2014

*Diaz E, Calderón-Larrañaga A, Prado-Torres A, Poblador-Pou B, Gimeno-Feliu L-A. How do immigrants use primary healthcare services? A register-based study in Norway. European Journal Public Health 2014

*Dyremyrhr, Diaz, Meland. How adolescent subjective health and satisfaction with weight and body shape are related to participation in sports. Journal of Environmental and Public Health 2014:4. http://dx.doi.org/10.1155/2014/851932

*Omland, G; Ruths, S; Diaz, E. Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database. BJOG. 2014

*Diaz, E; Raza, A; Sandvik, H; Hjorleifsson, S. Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice 2013.

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Immigrants’ use of emergency primary health care in Norway: aregistry-based observational study. BMC Health Services Research 2012;12:308. http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/308

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E.Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study. BMJ Open 2012;2:e001153 doi:10.1136/bmjopen-2012-001153

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Hvilke fastleger deltar i legevakt? (Which General Practitioners work out-of-hours?) Journal of the Norwegian Medical Association 2012;20:2277-2280.

*Sandvik, H; Hunskaar S; Diaz, E. Fastlegepasienters bruk av legevakt (Use of Emergency Room according to the Patients’ General Practitioner) Journal of the Norwegian Medical Association 2012;20:2272-2276.

*Diaz, E. Ser médico de familia en Noruega. (Being a General Practitioner in Norway).  AMF 2011;7(4):231-233.

*Diaz, E; Hjørleifsson, S. Immigrant general practitioners in Norway: A special resource? A qualitative study. Scand J Public Health 2011;31(3):239-244. 

 

Prosjekter
Kompetanse

1989-1995: Den medisinske fakultet, Universidad Autónoma i Madrid

1996-1999: Spesialitet i allmennmedisin i Spania.

 2003 og 2008: Spesialist i allmennmedisin i Norge.

2008: Philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen