Eva Beate Hårklau

Stilling

Seniorkonsulent , Personalkonsulent

Tilhørighet

Mat-nat fak., sekretariatet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arbeid

HR-medarbeider ved fakultetsadministrasjonen. Primærkontakt Kjemisk institutt, Back-up Institutt for geovitenskap

Veiledning i rekrutteringssaker, generell saksbehandling innen HR, Sebra godkjenner