Frøydis Morken

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskergrupper

Forskning
 • Dysleksi
 • Lesing
 • Skriving
 • Kognitive ferdigheter
 • Hjernefunksjon hos barn med dysleksi
 • fMRI
 • Fremmedspråkslæring
Undervisning

LOGO310 - lingvistikk og PBL-veiledning

LOGO320 - dysleksi

LOGO335 - masteroppgaveveiledning

HEL320A - seminarveiledning

Prosjekter
 • The Bergen Longitudinal Dyslexia Study (Ut med språket!). Prosjektleder Turid Helland.
 • Norwegian as second language (L2) in 3rd grade school children. How can transient betweenlanguage problems be separated from problems due to more specific language impairment and/or dyslexia? Prosjekt med Wenche Andersen Helland (prosjektleder) og Turid Helland. Masterstudenter
 • Norske seksåringers artikulasjon. Prosjekt med Nina Helen Pedersen (Statped). Masterstudenter
 • Logopeders direkte behandling av voksne med afasi i Norge; En kvantitativ studie med vekt på evidensbasert praksis. Prosjekt med Wenche Andersen Helland og masterstudenter