Gülen Arslan Lied

Stilling

Professor

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Publikasjoner
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Sammendrag/abstract
Mastergradsoppgave
Kronikk
Programdeltagelse
Anmeldelse
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave
Errata
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju tidsskrift
Faglig foredrag
Fagartikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leserinnlegg

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin