Gabriela Saez

Stilling

Seniorkonsulent, Seksjon for Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

Tilhørighet

Kort info

Intern kommunikasjon ved UiB, opplæring av nye webredaktører ved HR og prosjektstøtte
Arbeid

For tiden arbeider jeg med: 

Intern kommunikasjon fra HR for ansatte ved UiB på uib.no 
Oppdatering og forbedring av håndbøkene (Medarbeiderhåndboken/Employee Handbook/Lederhåndboken) 
Felles Arbeidsmiljøundersøkelse 2024/2025
Forbedring av HR-prosesser 

Spør meg om: 

Prosjekter