Gert Johan Kjelby

Stilling

Professor, Professor ved UiS fra 1. august 2023. Professor II ved UiB.

Tilhørighet

Forskning

Professor PhD Gert Johan Kjelby er fra 1. august 2023 professor ved Univeristet i Stavanger. Professor II ved UiB fra samme tidspunkt.

Kjelby er tidligere politijurist (1997-1999) og statsadvokat (1999-2015). Han ledet det 5-årige forskingsprosjektet «Politi og påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen (2017-2022), finansiert av Trond Mohn stiftelse, Politidirektoratet og UiB. Du kan lese mer om prosjektet her.

Kjelby har siden 1996 publisert flere bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter i straffeprosessen, prosessrettshistorie, og politi- og påtalerett. Han fullførte sin PhD i 2013 med avhandlingen «Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.» I 2017 publiserte han boken «Påtalerett» (2. utgave 2019, 3. utgave 2023)

Formidling

Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på konferansen «I politi og påtalerettens grenseland», 15.-16. november 2018 og Politi- og påtarettskonferansen 24.-25- mars 2022, begge i regi av prosjektet «Politi og påtalerett» . Les mer om konferansene.

Foredrag "Prosecutors functional independence in Norway" i anledning OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) studiebesøk til Norge 14-15 Mai 2018 (Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). Delegasjonen hadde deltakere fra påtalemyndigheten i Ukraina, Georgia, Armenia, Hvite-Russland og Moldova.

Kjelby er tilknyttet The Georgian-Norwegian Rule of Law Association, og har deltatt på foreningens årlige konferanser 2014-2017, med foredrag om bl.a. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), (publisert i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83).

Undervisning

Kjelby har veiledet masterstudenter, stormasterstundenter (70 sp) og Phd stipendiater.

Ved Universitetet i Stavanger, HH avdelig for rettsvitenskap, har han fagansvaret for masteremnet "Strafferett og prosess."

Det juridiske fakultet i Bergen: Emneansvarlig og underviser i Påtalerett (JUSS255-2-A). Underviser også på Politirett (JUSS254-2-A), Rettergang (JUSS 242) og på Etikkurset (JUSSETIKK)

Annet: Gjesteforeleser ved Politihøgskolen i Oslo (fra 2018-2022) på kurs for politijurister og for etterforskere og jurister som tar master i «Erfaringsbasert etterforsking». Professor II samme sted fra 2022 (Seksjon for påtale og forvaltning). Underviser på grunnutdanningen for påtalejurister i politiet.

Publikasjoner

Professor Gert Johan Kjelby har publisert flere artikler og bøker, og vært gjesteredaktør for tidsskrift.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008
2007
2006
2005
2002
1998
1996

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Har ledet det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” ved Det juridiske fakultet i Bergen (2017-2022). 

Medlem av redaksjonen i prosjektet “Norsk politirettshistorie 1686 - 2016”, finansiert av Politidirektoratet (oppstart 1. januar 2019).