Gunvor Røssland Landro

Stilling

Bedriftssykepleier, Ansvar for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Psykisk helse i arbeid, Rus- og avhengighet, Sykefraværsoppfølging

Tilhørighet

Arbeid

Forebyggende og helsefremmende arbeid

Rådgivning, veiledning og coaching

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Fasiliterer, rådgir og bistår ved konflikthåndtering

Avhengighetsforebyggende arbeid

IA arbeid og sykefraværsoppfølging