Forskergrupper

Forskning

Structural geology, tectonics, geodynamics

Undervisning

GEOV251 Advanced structural geology

GEOV352 Field methods in petroleum geology

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

http://folk.uib.no/nglhe/Publications.html

Prosjekter
Kompetanse

Structural geology, petroleum geology, tectonics, geology of the Bergen area, Scandinavian Caledonides