Haci Akman

Stilling

kulturvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning
 • Etnisitet, Migrasjon og Diaspora
 • Museologi-Flerkulturell museum
 • Stedsforskning
 • Pluralistisk kulturarv
Publikasjoner
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Kunstutstilling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig foredrag
Intervju
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Leserinnlegg
Museumsutstilling
Programdeltagelse
Multimediaprodukt
Kompendium
Vitenskapelig monografi
Annen presentasjon
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bøker og bokkapitler

(1988): Familien i endring. Bergen: Forlaget Folkekultur.

(1994): Landflyktighet: En etnologisk undersøkelse blant vietnamesiske flyktninger i eksil. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(1994): Norwegian Refugee Atlas. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2000): Norges Ansikter. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2000): Etnisk Atlas. Bergen: Forlaget Migrasjonslitteratur.

(2002): Honour, Feuding and Fragmentation in Kurdistan. In: Tor Aase (Ed):  Tournaments of Power.  Honour and Revenge in the Contemporary world. UK: Ashgate Publications, Aldershot UK publications, Aldershot UK.

(2003):  Norges Ansikter. I: Norsk innvandringshistorie, bind 1-3. Oslo: Pax forlag, s. 240-241

(2005) Akman, H. og Stoknes, O.: The Cultural Heritage of the Kurds. BRIC. Center for Development Studies – University of Bergen. Stockholm: APEC forlaget.

(2007): «Fra synagogen til museet: Jødisk diaspora i Storbritannia.» I: Kulturelle landskap, stedsfortellinger og materiell kultur. Selberg, Torunn & Gilje, Nils (red.). s. 68-85. Oslo.

(2008): Pluralism, cultural heritage and cultural diversity. Scandinavian museum and cultural diversity. Goodnow, Katherine J. Akman, Haci (ed.) Berghahn Books.

(2013) :Innledning til "I stormens øye. Kurdiske dikt" av Sherko Bekas. Dreyer Forlag A/S

(2014):  Negotiating Identities in Scandinavia. Women, Migration, and the Diaspora. Berghahn Books.

 

TV-Programmer: NRK1, NRK2 og NRKP1

 • De andre. Fire TV dokumentarprogram som ble laget i samarbeid med Institutt for Medievitenskap, Universitetet i Bergen.01.10.1997
 • Det fremmedspråklige. NRK1. 10.10.199
 • Forskning i byrom. NRK2. Dokumentar - Migrapolis. 01.01.2001
 • Etnisk Atlas: NRK1 og NRK P1. 01.04.2002

 

Tidsskriftsartikler

(1996): Innvandreres bruk av Bergen by. I: Tidsskriftet Norsk Form, Nr. 1996

(1996): Andre generasjons innvandrere: Et uegnet begrep? I: Linje nr.2, 1996. Psykososialt tidsskrift for flyktninger

(1996): Endringer i kvinnerollen i Vietnam og Norge. I: Tidsskriftet Lauv nr.2, 1996

(1996): Flyktningenes forventninger. I Tidsskriftet Lauv nr.1, 1996

(1997): Integrasjon og innvandrerorganisasjoner. I: Tidsskriftet Reform nr.6, 1997

(1997): De ufrivillig reisende og kjærlighetens eksil. Tidsskrift for folkeminnevitskap. I: Tradisjon nr.2, 1997.

(1997): Etnisk kontraster i Bergenby. Mediavitenskap: 1997:serie nr.16. Bergen.

(1997): Innvandrerorganisasjoner som kulturvernere og kulturformidlere. I: Tidsskrift for Innvandrerrådet, nr.1 1997. Bergen

(1998): Kommunikasjon er det største problemet?", Innblikk- internnytt, nr.7, 1998. Bergen kommune

(1999): Kurdisk diaspora. I Invandrare & Minoriteter. Tidsskrift för kultur, politikk, forskning och debatt.  nr.3 1999, Stockholm.

(1999): Smärtans barn. I: Invandrare & Minoriteter Tidsskrift fôr kultur, politikk, forskning och debatt nr.2, 1999. Stockholm.

(2000): Museet og det flerkulturelle. I: Museumsnytt nr.2, 2000. Oslo

(2000): Dilemma i exil. I: Invandrare & Minoriteter Tidsskrif fôr kultur, politikk forskning och debatt nr.4, 2000. Stockholm

(2001): Faida Kurda I. I: Tidsskriftet KURDISTAN Report nr.6-01. Roma

(2002): Faida Kurda II. I: Tidsskriftet KURDISTAN Report nr.7. Roma

(2001): Taushet er farlig. Petro Magasinet nr. 4, 2001, 24. årgang. Stavanger

(2001): En reise: Tidsskrift for Samora: 2001: 1. Oslo.

(2002): Stedets kulturelle diaspora. Torgallmenningen: Et byrom i Bergen. Tidsskrift for kulturforskning 3-4.2002.  Novus Forlag. Oslo

(2002): Kulturell diaspora: Tidsskrift for Bergen byformsenter. Bryne offset. Bergen.

(2002): Kulturell diaspora: Tidsskrift Allmenningen. Det urbane fristed. Haakestad, Jorunn(ed.) 2002:48. Bergen.

(2003): Klær og kultur: Tidsskrift for kvinner og klær:2003:volum 14. Oslo

(2003): Museensbilder fra ”norsk kultur til ”kultur i Norge”. Tidsskrift for norsk kulturråd. 2003:10. Oslo.

(2004): Problematisk pluralisme og europeisk identitet. Tidsskrift Samviten:2004:3. Oslo.

(2006): Komplekse jødiske identiteter. Noen trekk ved jødiske diaspora i London. Tidsskrift for kulturforskning 3. 2006.  Novus Forlag. Oslo. ISSN 1502-7473

(2007): Monumentalisering av diasporaidentitet en studie av kurdiske migranter i London.  Tidsskrift for kulturforskning 6:1/2.59-77. 2007.  Novus Forlag. Oslo

(2009): Eksilets konsekvenser: Eksil som tap og gevinst. Tidsskrift for MIRA-for minoritetsrettigheter. 2009: 1-2. Oslo.

(2010): Museum og mangfold i norsk kontekt. Tidsskrift for Nordisk Museologi. 2010:2.25-43. Danmark.

(2010) The intercultural challenges of general practitoners in Norway with Migrant Patents. Tidsskrift International Journal of migration, Healt and social care.2010:6-1.26-33.

(2011): Statløs i diaspora: Kulturarv dokumentasjon og virtuelt museum. Tidsskrift for Nordisk museologi. 2011:2.67-82. Danmark.

(2012): Kulturmøter i psykisk helsevern. Tidsskrift for sykepleieforskning. Sykepleie. 2012:100,12. Oslo.

(2012): Folklore-immateriell kultur som vernskjold i kulturarven. Tidsskrift for folkeminner. NFL.nytt 58 2012. Oslo.

(2012): Gammel gate trenger omsorg. Hubro.1.2012. 19.årgang. Universitetet i Bergen.

(2013) : Diaspora oppleves som tap og gevinst. Norsk folkeminnelags skrifter 2013;Volum 60. Oslo.

(2013):«NORGE» som kulturelt uttrykk blant norsk diaspora i Amerika. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag 2013 ;Volum 60. Oslo.

(2013):Introduksjon til «Hjemmet i i Vietnamesisk folketro» av Dao Quang My. Norsk folkeminnelags skrifter 2013 ;Volum 60.

Prosjekter
 • Pluralistisk kulturarv og museum (Nordiskperspektiv)
 • Kvinners diaspora i Norden
 • Norsk-Kurdisk virtuelt museum