Hannah Kristine Bjørke Lunde

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Publikasjoner
Programdeltagelse
Anmeldelse
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin