Hanne Widnes Gravermoen

Stilling

Seniorrådgiver, Ph.d.-koordinator

Tilhørighet

Kort info

Fakultetskoordinator for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ansvarsfelt: opptak, kvalitetssikring på program og emnenivå, disputaser, vitnemål, koordinator for Program for veiledningskompetanse og Karriereutviklingsprogram, sekretær i Programstyret for ph.d.-programmet
Arbeid

Ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet

 • Opptak
 • Kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen ved fakultetet
 • Rådgiver for ledelsen og instituttene i forskerutdanningsspørsmål
 • Saksforberedelse og oppfølging for Programstyret for ph.d.-programmet
 • Koordinator for Program for veiledningskompetanse
 • Analyser, utredninger og statistikkproduksjon
 • Saksbehandling
 • Saksbehandling og kvalitetssikring av studieplaner på program- og emnenivå
 • Arrangementer (Oppstartseminar, Fullføringsseminar, Veiledningsforum, Karriereutviklingsprogram)
 • Oppfølging av sakkyndig komité (sosiologi, sam.pol. og infomevi)
 • Disputaser 
 • Vitnemålsarbeid
 • Zoom webinar

Superbruker 2 i Felles Studentsystem 

EpN - Emneplanlegging på nett

Representant for gruppe C i Fakultetsstyret (2021-2025)

Publikasjoner
Kompetanse/utdanning

Erfaring:

Forskerutdanningskoordinator (fra 2014 -)

Superbruker i Felles Studentsystem (2013-2014)

Studiekonsulent ved Sosiologisk institutt, UiB (2011-2014)

Metodeforeleser for Holbergprisen i skolen (2009 og 2010)

Vitenskapelig assistent, koordinator for emnene MET102 og SV100 (2008-2010)

 

Utdannelse:

Mastergrad i sosiologi fra UiB, 2008