Helen Catherine Green

Stilling

Rådgiver, Forskerutdanningen

Tilhørighet

Arbeid

Ph.d.-programmet ved Det psykologiske fakultet

  • Opptak
  • Saksbehandling og kvalitetssikring av studieplan på program- og ph.d.-emnenivå
  • Saksforberedelse og oppfølging for Programstyret, Forsknings- og forskerutdanningsutvalget og Fakultetsstyret
  • Disputaser
  • Vitnemålsarbeid
  • Rådgivning og informasjonsarbeid
  • Arrangementer (samlinger, seminarer, kurs)
  • Web

Verneombud, Fakultetsadministrasjonen

Publikasjoner
Kompetanse
  • Cand.polit. i sosialantropologi, 2002