Helga Bjørnøy Urke

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Forskning

Mental helse og trivsel blant barn og ungdom

 • Sosial ulikheit i psykisk helse
 • Skulen som arena for å fremje helse
 • Fysisk aktiv læring
 • Psykososiale læringsmiljø og fråfall i videregåande opplæring
 • Positiv ungdomsutvikling

Global helse og helsefremjande arbeid

 • Omsorg, ernæring og utvikling blant born under 5 år i det Globale sør
 • Sosial ulikheit i omsorg for og helse blant born under 5 år i det Globale sør
Undervisning
 • Global helse
 • Folkehelse og folkehelsearbeid
 • Helsefremjande arbeid
 • Kvantitativ metode
Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig monografi
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

LONGTRENDS: Social inequality in adolescent mental health in a lifecourse perspective. 

 

COMPLETE: Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen. En randomisert kontrollert studie blant norske videregående skoler.

 

PhD-prosjekt: Sosiale forhold assosiert med barns helse og utvikling i det Globale Sør i samarbeid med forskingsgruppa MC Venues på Hemil-senteret.