Helge Opedal

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

IT-avdelingen

Arbeid

Jeg er ansatt ved IT avdelingen og jobber med Web relaterte tjenester:
PHP/Bash, Apache webserver, Mysql/MariaDB/Postgresql, Webhotellet, Wordpress, Wiki og Skjemaker (Machform).
Mitt arbeid består i hovedsak Linux web-applikasjonsdrift med bash/PHP scripting.

I dag er jeg involvert i et støtteprosjekt for sykehuset Mnazi Mmoja på Zanzibar, hvor vi bidrar med IT utstyr, blant annet datamaskiner.
Jeg har tidligere vært flere ganger i Tanzania i sammenheng med utveksling av IT ansatte i Fredkorpsprosjektet et samarbeid med Avdeling for Internasjonalt samarbeid (AIS) ved Helse Bergen.

Følgende prosjekter som jeg også har vært involvert i de siste årene er: NORPART og ORAL EURASIA.

En av oppgavene i prosjektene har vært å etablere et "online microscope", som ble realisert med Cytomine på en av NREC sine servere (virtuell Linux Ubuntu med docker CE). Cytomine er tilgjengelig fra https://cytomine.be

 
Formidling

 

 
Undervisning

 

 
Publikasjoner
Prosjekter