Henriette Aksnes

Stilling

Forsker , PhD, Principal investigator

Tilhørighet

Institutt for biomedisin

Forskergrupper

Forskning

 Principal investigator og leder for forskningsgruppen MemBrain.

Aksnes har en doktorgrad i molekylær cellebiolog og mastergrad i molekylær nevrovitenskap. Hun spesialiserer i aktincytoskjelettet, cellenes sekretoriske system og proteinmodifiseringen N-terminal acetylering. I senere års arbeid har hun fokusert på molekylære mekanismer ved nevrodegenerative sykdommer.

 

AKTIVE PROSJEKTER

 

Hvordan påvirker proteinmodifikasjoner hjernen vår?

Et av proteinene som jeg karakteriserte i løpet av doktorgraden i Arnesen lab var relativt lite studert da jeg startet. Det ble tydelig at dette enzymet hadde en rolle i cellenes sekretoriske system og i tillegg var det noen vage antydninger på at det kunne være svært viktig for nerveceller, noe jeg fattet spesiell interesse for siden jeg har en bakgrunn i molekylær nevrobiologi fra Bramham lab. Gjennom et nytt samarbeid med nevrologer på UCL holder jeg nå på å avdekke klare beviser for at dette proteinet har en kritisk funksjon i hjernen. For tiden studerer jeg celler som er isolert fra pasienter. Disse pasientene er rammet av arvelig nevrologisk sykdom fordi de mangler en bestemt type proteinmodifikasjon. Dette er utrolig spennende fordi vi er inne på et spor hvor det kan bli mulig å beskrive hvordan molekylære mekanismer forårsaket av et protein inni hjernecellene har en avgjørende nevrobiologisk betydning. Det er grunnlag for å tro at det kan være en kobling mellom NAT enzymer og nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons. Dette er noe jeg brenner for å studere videre. Forekomsten av nevrodegenerative sykdommer øker, mens behandlingen har store utfordringer. Det er derfor et trykkende behov for forskning på dette området. Jeg håper at jeg gjennom kombinert spesialkunnskap om NAT enzymfamilien og molekylær nevrobiologi vil kunne bidra til å fylle dette kunnskapsgapet.

 

Kan mangel på aktin N-terminal modifikasjon i kreft være knyttet til økt risiko for metastase?

Iløpet av postdoktor perioden var jeg med på å karakterisere et enzym, kalt NAA80, som modifiserer aktins N-terminal. Aktin er et av de proteinene det finnes mest av i cellene våre og det er byggesteinen i mikrofilament celleskjelett. Dette celleskjelettet er ikke stivt og statisk sånn som navnet kanskje skulle tilsi, men er ekstremt dynamisk og denne konstante endringen er bl.a. grunnlaget for cellers bevegelighet. Normalt sett i en ferdig utviklet organisme er cellenes bevegelighet holdt i sjakk slik at en levercelle holder posisjonen sin i leveren og en nyrecelle holder posisjonen sin i nyren. Men i kreft kan reguleringen være forstyrret og det kan medføre at kreftceller begynner å invadere nabovev og migrere til andre steder i kroppen, såkalt metastase. Denne prosessen fattet jeg spesielt interesse for da vi oppdaget at når vi fjernet NAA80 enzymet, så ble cellene hypermobile. Videre har jeg nå sammen med studenter fintunet verktøy for å studere denne prosessen, samt beskrevet videre at Golgi-apparatet er fragmentert i celler som mangler NAA80.

I 2022 er jeg medarrangør og foredragsholder på en stor internalsjonal vitenskapelig konferanse i Bergen 8.-11. Juni. Se vårt spennende program: EMBO conference "Protein termini: from mechanisms to biological impact"

Formidling

Henriettes forskningsformidling og medieomtale

Undervisning

Kurs

BMED320 - Metoder i Medisinsk Cellebiologi

                 Forskning- og laboratorieopplæring for prosjektoppgaver på Master nivå.

MOL270 - Bioetikk

               Gjesteforeleser i tema Modelorganismer.

MOL231 - Prosjektoppgave i Molekylærbiologi

               Forskning- og laboratorieopplæring for prosjektoppgaver på Bachelor nivå.

 

Studentveiledning

2023-         Hovedveileder for forskerlinjestudent, MED, UiB. Christina W. Leerink

2023-         Hovedveileder for Masterstud., Dept. of Biomedicine, UiB. Åse K. Bekkelund

2023-         Hovedveileder for PhD candidate, Dept. of Biomedicine, UiB. Alessia Caiella

2023-         Medveileder for PhD candidate, Dept. of Biomedicine, UiB. Silje K. Larsen

2022-         Hovedveileder for Masterstud., Dept. of Biomedicine, UiB. Anette Siggervåg

2022-         Medveileder for Masterstud., Dept. of Biomedicine, UiB. Inger Johanne Hellerud

2021–22     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Therese S. Hjellvoll

2021–22     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Ajia R. Pennavaria

2021–22     Co-supervisor for MSc stud., Dept. of Biological sciences, UiB. Camilla H. Nundal

2021-22      Co-supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Birger H. Furnes 

2021–         Main supervisor for PhD candidate, Dept. of Biomedicine, UiB. Hanne Øye

2020–         Co-supervisor for PhD candidate, Dept. of Biomedicine, UiB. Monica Hellesvik

2020–21     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Alessia Caiella

2020–21     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Liv S. Krogstad

2020–21     Co-supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biological sciences, UiB. Ine Kjosås

2019–20     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Kristine H. Furre

2019–20     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biomedicine, UiB. Hanne Øye

2018–19     Main supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Biological Sciences, UiB, Monica Hellesvik

2019–19     Main supervisor for MSc thesis stud., UiB/Universität Stuttgart, Tobias B. Beigl

2019–19     Main supervisor for 2 BSc students in MOL231 project course, Dept. of Biological Sciences, UiB, Ine Kjosås and Emilie Seljeseth

2018–18     Main supervisor for 2 MSc students in BMED320 project course, Dept. of Biomedicine, UiB. Atefeh Kianian and Kristine H. Furre

2018–18     Main supervisor for MSc ERASMUS stud., Dept. of Biomedicine, UiB, Tobias B. Beigl

2014–17     Co-supervisor for PhD candidate, Dept. of Molecular biology, UiB, Marianne Goris

2013–16     Co-supervisor for PhD candidate, Dept. of Molecular biology, UiB, Sylvia Varland

2012–16     Co-supervisor for PhD candidate, Dept. of Molecular biology, UiB, Camilla Osberg

2011–12     Co-supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Molecular biology, UiB, Camilla Osberg

2011–12     Co-supervisor for MSc thesis stud., Dept. of Molecular biology, UiB, Sylvia Varland

2011–12     Co-supervisor for BSc stud., Dept. of Molecular biology, UiB, Eilen Henriksen

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig foredrag
Poster
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

FAGFELLEVURDERTE VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER (PubMed)

 

Loss of N-terminal acetyltransferase A activity induces thermally unstable ribosomal proteins and increases their turnover in Saccharomyces cerevisiae.

Guzman UH, Aksnes H, Ree R, Krogh N, Jakobsson ME, Jensen LJ, Arnesen T, Olsen JV.

Nat Commun. 2023 Jul 27;14(1):4517. doi: 10.1038/s41467-023-40224-x. PMID: 37500638 Free PMC article.

 

NATs at a glance.

Aksnes H✉️, McTiernan N, Arnesen T✉️.

J Cell Sci. 2023 Jul 15;136(14):jcs260766. doi: 10.1242/jcs.260766. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37462250 Review.

 

Protein Termini 2022: central roles of protein ends.

Arnesen T✉️, Aksnes H✉️, Giglione C✉️.

Trends Biochem Sci. 2023 Jun;48(6):495-499. doi: 10.1016/j.tibs.2023.02.008. Epub 2023 Mar 29. PMID: 36997368

 

Actin finally matured – uncovering the machinery and the impact

Arnesen T✉️ and Aksnes H✉️
Trends Biochem Sci 2023 PMID: 36804256
Commentary on: Haahr P et al., Science 2022 10.1126/science.abq5082

 

Expanded in vivo substrate profile of the yeast N-terminal acetyltransferase NatC

Van Damme P✉️, Osberg C S, Jonckheere V, Glomnes N, Gevaert K, Arnesen T and Aksnes H✉️ 
J Biol Chem, 2023 299(2):102824. PMID: 36567016

 

Missense NAA20 variants impairing the NatB protein N-terminal acetyltransferase cause autosomal recessive developmental delay, intellectual disability, and microcephaly.

Morrison J*, Altuwaijri NK*, Brønstad K*, Aksnes H*, Alsaif HS, Evans A, Hashem M, Wheeler PG, Webb BD, Alkuraya FS, Arnesen T.

Genet Med. 2021 Nov;23(11):2213-2218. doi: 10.1038/s41436-021-01264-0. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34230638

*Shared first authorship

 

Efficient and crucial quality control of HAP1 cell ploidy status.

Beigl TB, Kjosås I, Seljeseth E, Glomnes N, Aksnes H✉️.

Biol Open. 2020 Nov 12;9(11):bio057174. doi: 10.1242/bio.057174. PMID: 33184093

✉️Corresponding author

 

Exploiting the potential of commercial digital holographic microscopy by combining it with 3D matrix cell culture assays

Hellesvik M, Øye H, Aksnes H✉️. 

Sci Rep. 2020 Sep 7;10(1):14680. doi: 10.1038/s41598-020-71538-1. PMID: 32895419 

✉️Corresponding author

 

N-terminal acetylation of actin by NAA80 is essential for structural integrity of the Golgi apparatus

Beigl TB, Hellesvik M, Saraste J, Arnesen T, Aksnes H✉️.

Exp Cell Res. 2020 May 15;390(2):111961. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.111961. Epub 2020 Mar 21. PMID: 32209306 

✉️Corresponding author

 

Co-translational, Post-translational, and Non-catalytic Roles of N-Terminal Acetyltransferases

Aksnes H✉️, Ree R, Arnesen T*.

Mol Cell. 2019 Mar 21;73(6):1097-1114. Review. PMID: 30878283

✉️Corresponding author

 

Actin polymerization and cell motility are affected by NAA80-mediated posttranslational N-terminal acetylation of actin

Aksnes H✉️, Marie M, Arnesen T, Drazic A.

Commun Integr Biol. 2018 Oct 21;11(4):e1526572. PMID: 30534344

✉️Corresponding author

 

N-terminal Acetylation Levels Are Maintained During Acetyl-CoA Deficiency in Saccharomyces cerevisiae

Varland S, Aksnes H, Kryuchkov F, Impens F, Van Haver D, Jonckheere V, Ziegler M, Gevaert K, Van Damme P, Arnesen T.

Mol Cell Proteomics. 2018 Dec;17(12):2309-2323. PMID: 30150368

 

NAA80 is actin's N-terminal acetyltransferase and regulates cytoskeleton assembly and cell motility

Drazic A#Aksnes H#, Marie M#, Boczkowska M, Varland S, Timmerman E, Foyn H, Glomnes N, Rebowski G, Impens F, Gevaert K, Dominguez R, Arnesen T.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Apr 24;115(17):4399-4404. PMID: 29581253

# Shared first authorship

Best paper of the year, Faculty of Medicine, UiB

Received attention:

From the cover Proc Natl Acad Sci USA 2018; vol. 115 no. 17.

Commented in: NATure of actin amino-terminal acetylation Proc Natl Acad Sci USA 115(17):4314-16.

Commented in: Actin's N-terminal acetyltransferase uncovered Cytoskeleton 75(7):318-22.

 

Molecular determinants of the N-terminal acetyltransferase Naa60 anchoring to the Golgi membrane

Aksnes H, Goris M, Strømland Ø, Drazic A, Waheed Q, Reuter N, Arnesen T.

J Biol Chem. 2017 Apr 21;292(16):6821-6837. PMID: 28196861

 

Microscopy-based Saccharomyces cerevisiae complementation model reveals functional conservation and redundancy of N-terminal acetyltransferases

Osberg C, Aksnes H, Ninzima S, Marie M, Arnesen T.

Sci Rep. 2016 Aug 24;6:31627. PMID: 27555049

 

First Things First: Vital Protein Marks by N-Terminal Acetyltransferases

Aksnes H, Drazic A, Marie M, Arnesen T.

Trends Biochem Sci. 2016 Sep;41(9):746-760. Review. PMID: 27498224

 

Holding it together: Naa60 at the Golgi

Aksnes H, Marie M, Arnesen T.

Oncotarget. 2015 Jun 30;6(18):15726-7. PMID: 26164078

 

(Hyper)tension release by N-terminal acetylation

Aksnes H, Drazic A, Arnesen T.

Trends Biochem Sci. 2015 Aug;40(8):422-4. PMID: 26027460

 

Molecular, cellular, and physiological significance of N-terminal acetylation

Aksnes H, Hole K, Arnesen T.

Int Rev Cell Mol Biol. 2015;316:267-305. Review. PMID: 25805127

 

An organellar Nα-acetyltransferase, Naa60, acetylates cytosolic N termini of transmembrane proteins and maintains Golgi integrity

Aksnes H, Van Damme P, Goris M, Starheim KK, Marie M, Støve SI, Hoel C, Kalvik TV, Hole K, Glomnes N, Furnes C, Ljostveit S, Ziegler M, Niere M, Gevaert K, Arnesen T.

Cell Rep. 2015 Mar 3;10(8):1362-74. PMID: 25732826

Best paper of the year, Dept. of Molecular Biology, UiB

 

N-terminal acetylation by NatC is not a general determinant for substrate subcellular localization in Saccharomyces cerevisiae.

Aksnes H, Osberg C, Arnesen T.

PLoS One. 2013 Apr 15;8(4):e61012. doi: 10.1371/journal.pone.0061012. Print 2013.

PMID: 23613772 

 

The human N-alpha-acetyltransferase 40 (hNaa40p/hNatD) is conserved from yeast and N-terminally acetylates histones H2A and H4.

Hole K, Van Damme P, Dalva M, Aksnes H, Glomnes N, Varhaug JE, Lillehaug JR, Gevaert K, Arnesen T.

PLoS One. 2011;6(9):e24713. doi: 10.1371/journal.pone.0024713. Epub 2011 Sep 15.

PMID: 21935442 

 

Oversikt over fagfellevurderte publikasjoner i databasen PubMed

Henriette Aksnes - PubMed

 

 

Forskningsmidler

 

MIN FORSKNING STØTTES AV FINANSIERING FRA: 

2024-28     TMS Starting grant.

2023 -        L. Meltzers Høyskolefond. Forskningsstøtte til prosjektet "Membrane protein modifications in neurodegenerative disease".

2023 -        Familien Blix' fond til fremme av medisinsk forskning.

2022 -        L. Meltzers Høyskolefond. Forskningsstøtte til prosjektet "Membrane protein modifications in neurodegenerative disease".

2022 -        UiB fond. Støtte til EMBO conference "Protein termini: from mechanisms to biological impact"

2021 - 22    Familien Blix' fond til fremme av medisinsk forskning

2020 - 21    Familien Blix 'fond til fremme av medisinsk forskning

2020 - 21   Konsul Søren Falch og Øyenlege Sigurd Falchs Fond for Medisinsk Vitenskap Falch Junior award 

2020 -        EPICS-XS (European Proteomics Infrastructure Consortium

2020 -  21   Astri og Edvard Riisøens legat til promotering av vitenskapelig forskning 

2019 - 20    UiB, MedFak - Forskning / nettverk / porteføljeaktiviteter 

2019 - 21   UiB - Midler tildelt som en del av utvalgt deltakelse på Momentum karriereutviklingsprogram for yngre forskere.

 

GJENNOM PROF. THOMAS ARNESENS PROSJEKTER STØTTES OGSÅ MITT ARBEID AV: 

Det Europeiske Forskningsrådet (ERC) 

Forskningsrådet (NFR) 

Kreftforeningen (KF) 

Helse Vest (HV)