Henriette Hanky

Stilling

Ph.d.-kandidat , religionsvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

Henriette Hanky er PhD-stipendiat i religionsvitenskap. Hennes doktorgradsprosjekt er en kvalitativ empirisk studie om den nyreligiøse bevegelsen rundt den indiske guruen Osho/Bhagwan Shree Rajneesh (1931­–1990). Hun gjennomfører deltakende observasjon og intervjuer på Osho-meditasjonssentre i Skandinavia, Tyskland og India for å forstå hvordan involverte aktører relaterer seg til den avdøde guruen i dag og hvordan Osho-meditasjonene, læreinnhold og sosiale praksiser forstås og utføres på de forskjellige stedene. Endringer og spenninger som preger store deler av Osho-miljøet i dag reflekterer og påvirker tendenser som karakteriserer større utviklinger i samtidsreligiøsitet. Ved studiet av Osho-miljøet ønsker Henriette dermed å studere skiftende former for autoritetsrelasjoner, felleskap og institusjonalisering i det senmoderne religiøse feltet.

Undervisning

Høst 2019
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Vår 2020
RELV202SEM/RELV302SEM: The Guru in South Asia and the West (emneansvarlig)
RELV101: Kva er religionsvitskap? (seminarleder)
RELV221/RELV321: Nyreligiøsitet (foreleser)
RELV224/RELV324: Hinduisme (foreleser)
RELV306: Religionsvitskaplege forskningsmetodar (foreleser & seminarleder)

Høst 2020
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Vår 2021
RELV101: Kva er religionsvitskap? (seminarleder)
RELV221/RELV321: Nyreligiøsitet (foreleser)

Høst 2021
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Forskergrupper