Henrik Berg

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Vitenskapsteori

Filosofi

Vitenskap og etikk

 

 

 

 

Formidling

2024

2023

2021-

Undervisning

Seminarleder i EXPHIL-SVSEM (2014)

Emneansvarlig (Vitenskapsteori) i PROPSY312 (2015)

Undervisningsassistent og foreleser VITSV900 (2016)

Undervisningsassistent PS901 (2016)

Foreleser EXFAC-PS (2016)

Foreleser PS901 (2017)

Foreleser PS901 (2018)

Emneansvarlig Examen Philsophicum HV, UIS (2019)

Foreleser LOGO324 (2020)

Emneansvarlig VITHF900 (2020)

Foreleser PS901 (2020) - Avlyst på grunn av covid-pandemien

Emneansvarlig VITHF900 (2020)

Foreleser PS901 (2021)

Emneansvarlig VITHF900 (2021)

Emneansvarlig LOGO324 (2021)

Emneansvarlig PS901 (2022)

Emneansvarlig PRPSYKVIT (2022)

Emneansvarlig LOGO324 (2022)

Emneansvarlig PS901 (2023)

Emneansvarlig LOGO324 (2023)

Publikasjoner
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Professor i vitenskapsteori (2021)

PhD i vitenskapsteori, UiB (2014-2019)

Mastergrad i filosofi, UiB (2008-2012)

Cand. Psychol., UiB (2006-2011)

"Recognised student" ved Universitetet i Oxford (Michaelmas 2016)

Gjesteforsker ved Universitetet i Oxford (Michaelmas 2018)