Ina Hilton

Stilling

Rådgiver, Studentrekruttering

Tilhørighet

Kort info

Jobber med strategisk- og operativt kommunikasjonsarbeid innen rekruttering av nye studenter til realfagene ved UiB. Webansvarlig ved fakultetet og har ansvar for sosiale medier. Ansvarlig for studentambassadørene ved fakultetet og koordinerer Åpen dag.
Arbeid
  • Ansvarlig for å følge opp studentambassadørene ved fakultetet
  • Sosiale medier 
  • Nettsider (uib.no)a
  • Web-kontakt
  • Arrangement 
  • Innholdsproduksjon (bilder, video, artikler, kampanjer o.l.)
  • Kontaktperson for gratis leksehjelp, ENT3R
  • UNG-studierett (opptak og koordinering)
  • Åpen dag