Ingrid Foss Ballo

Stilling

Ph.d.-kandidat , Universitetet i Bergen, Visiting Research Fellow, Harvard University

Tilhørighet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for vitenskapsteori

Forskergrupper