Ingun Fornes

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Ingun Fornes postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Hovedtema i Fornes sin forskning er barn som begår lovbrudd. Hun fullførte doktoravhandlingen "Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene" i 2018. For tiden forsker hun på grenseflaten mellom strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Leder
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling
Intervju
Sammendrag/abstract

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin