Ingvar Henne

Stilling

Fagdirektør , Senterdirektør SFI Smart Ocean

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter