Jacob Aars

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lærebok
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Forord
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Kronikk
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Innledning
Poster
Intervju
Programdeltagelse
Leserinnlegg
Annet
Populærvitenskapelig bok
Oppslagsverk
Fagbok
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin