Jan-Petter Hansen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Forskning

Jeg  ble Dr. Scient i 1990  og professor i 1999  ved gamle  Fysisk institutt nå "Institutt for fysikk og teknologi. Min primære vitenskapelige interesse har vært (og er) kvantemekanikk - mer presist teori og beregninger av atomære kollisjoner, atomer og molekyler i sterke laserfelt, kvanteprikker og Rydberg-atomer. De siste årene har jeg også interessert meg sterkt for energirelaterte problemer og bærekraft, noe som har resultert i en rekke nyere publikasjoner og en lærebok.

Online publikasjonslister:

Google:  https://scholar.google.com/citations?hl=no&user=GZ04oGcAAAAJ

Scopus: https://orcid.org/0000-0002-8735-3153

Ved UiB har jeg undervist kurs i mekanikk, termodynamikk, elektromagnetisme, kvantemekanikk, atomfysikk og energiressurser i perioden 1993-2016.  Jeg har også skrevet mange kronikker, holdt populærvitenskapelige foredrag og deltatt i den offentlige samfunnsdebatten. Favoritt tema har vært globale energi og bærekraft tema, store fundamentale naturvitenskapelige spørsmål og akademisk-interne debatter om styringsmodeller m.m.  

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Kronikk
Fagartikkel
Leserinnlegg
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Short communication
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Lærebok
Poster
Populærvitenskapelig foredrag
Dokumentar
Sammendrag/abstract
Mastergradsoppgave
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Anmeldelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin