Jan Arne Telle

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for informatikk

Forskning

hkhjkhkjhkjhjkhkjh

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagartikkel
Leder
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Kronikk
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Forord
Leserinnlegg
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin