Jan Haavik

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for biomedisin

Forskergrupper

Forskning

Professor dr. med. Jan Haavik har grunnutdannelse fra Universitetet i Bergen, er spesialist i voksenpsykiatri og har doktorgrad i biokjemi og molekylærbiologi. Han har hovedstilling som professor og leder av forskningsgruppen Neurotargeting, som studerer basale mekanismer i nervesystemet, hvordan disse er endret ved sykdom og hvordan en kan utvikle nye behandlinger. Han leder også det tverrfaglige forskningssenteret Senter for nevropsykiatrisk forskning og har bistilling som overlege i psykiatri ved Haukeland Universitetssykehus. 

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har hatt stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge.

For en oversikt over pågående forskning, se Google scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=no&user=8xnQYVQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Haavik har mottatt en rekke forskningspriser, inkludert "Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for unge forskere" i 1997, "Lundbeck-prisen" i 2003, "Innovasjons og kommersialiseringsprisen i biovitenskaper" ved Universitetet i Bergen 2005 og "Helse Vest forskningsprisen" i 2016. Hans forskningsgruppe ved Det medisinske fakultet har mottatt priser for "Årets forskningsgruppe", "Årets forskningsartikkel" og "Årets PhD-avhandling". Han har vært medlem av Det norske vitenskapsakademi siden 2018.

Undervisning

MED3 Tredje semester medisin

BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap

Publikasjoner
2024
2023

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.