Jan de Jong

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskergrupper

Forskning
  • Språkvansker hos barn
  • Spesifikke språkvansker
  • Grammatiske symptomer
  • Flerspråklighet
  • Språktilegnelse

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Leder
Faglig kapittel
Faglig foredrag
Poster
Intervju
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin