Janne Molnes

Stilling

Senioringeniør, - Molekylærbiolog, PhD

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/6235/45423%20Molnes%20main_thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

MODY

Hjemmesider: https://mody.no og https://uib.no/diabetes