Jannicke Igland

Stilling

Førsteamanuensis, Leder for kjernefasilitet i biostatistikk og dataanalyse (BIOS)

Tilhørighet

Forskergrupper

Undervisning

Eg er emneansvarlig for kurset Medisinsk statistikk med Stata (MEDSTATA) som går kvart semester og også ansvarlig for statistikkundervisninga i kurset Kvantitative forskningsmetodar og tradisjonar (HELSAM305).

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Brev til redaktøren
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Errata
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Rapport
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter