Jarl Giske

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

English:

My current research interest is how to evolve adaptations. The major tool for this is the Genetic Algorithm. Currently I use it to evolve decisions, behaviour and life histories in fish.

My interest in decisions has been a long walk starting with life-history-based optimizations. Triggered by how organisms are able to perform decisions that (seemingly) simultaneously can incorporate state-, age-, density-, and environment-dependent trade-off, I started with Geir Huse to model adaptations through Artificial Neural Networks, Genetic Algorithms, and Individual-Based Modelling. Later, I have focused (with Sergey Budaev, Marc Mangel and other TE colleagues) even more on how the decision archtecture in fish works, and how this can be utilised in modelling.

 

 

Norsk:

Jarl Giskes forskning er fokusert på forståelse av atferd, livssyklus og romlig utbredelse av dyreplankton og fisk. Dynamikken i økosystemet er summen av alle hendelser hos alle individer i alle arter. Det enkelte individs atferd er nesten alltid påvirket av mange faktorer samtidig, så som risiko for å bli spist, mulighet til å finne mat, temperatur og årstid. Matematisk modellering kan derfor være et nødvendig redskap for å forstå begivenhetene. Evolusjonen har gjennom naturlig seleksjon formet livssyklusene og atferdene til akvatiske organismer, slik at de er tilpasset både naturforholdene og andre levende organismer. Selv om det enkelte individ ikke har innsikt i sitt eget liv, så har evolusjonen formet sanseapparet og atferdsresponsene slik at organismen reagerer "fornuftig" på miljøforholdene. For å forstå dynamikken i et økosystem er det derfor nødvendig å forstå hva som motiverer organismene til å ha den atferden de har. Giskes forskning har derfor konsentrert seg om å forstå hva som motiverer individene til å handle. Giske har også (sammen med Per Jakobsen) skrevet en lærebok på norsk om evolusjon og økologi.

 

Undervisning

BIO 110 Evolusjon og økologi

VIT 210 Mennesket: natur og kultur

Publikasjoner

 

Updated publication list can be found here:

http://bio.uib.no/te/jg/publications.php

 

Artikler, leserbrev og kronikker på norsk finnes her:

http://bio.uib.no/te/jg/samfunnsdebatt.php

 

 

Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Anmeldelse
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Dokumentar
Lærebok
Vitenskapelig foredrag
Leksikonartikkel
Poster
Leserinnlegg
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin