Jelena Mrdalj

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskergrupper

Forskning

Min hoved forskningsfokus er på sammenhengen mellom stress i ulike faser av livet og endringer i søvn og døgnrytmer i et translasjonelt prespektiv (dyremodeller og humane studier). Et av viktigste mål er å undersøke betydningen av ulike oppvekstbetingelser for helsemessige konsekvenser senere i livet (søvn, døgnrytmer, adferd, kognisjon, molekylære mekanismer), samt hvilke faktorer som kan moderere konsekvenser av negative tidlig livshendelser.

Et annet fokus er på konsekvenser av nattarbeid på søvn, døgnrytmer og våkenhetsfunksjon, samt hvordan eksponering til ulike lysforhold kan benyttes til å motvirke søvnighet og bedre kognitiv funksjon under nattarbeid.

 

Metoder:

Dyremodeller

 • Objektive målinger av søvn og døgnrytmer
 • Objektive målinger av våkenhetsfunksjon
 • Elektrofysiologi​
 • Polysomnografi
 • Adferdstester

Humane studier

 • Subjektive og objektive mål av søvn og døgnrytmer
 • Subjektive og objektive målinger av våkenhetsfunksjon
 • Polysomnografi
 • Kognitive tester
Formidling

Podcast episode

 

Artikler

Undervisning

Emneansvarlig:

 • Adferd og nevrovitenskap: Biologisk psykologi MAPSYK337

Andre kurs jeg underviser i:

 • Biologisk psykologi PROPSY303
 • Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi PSYK114
 • Søvn, døgnrytmer og atferd PSYK115
 • Adferd, helse og ernæring PSYK140
 • Course in interdisciplinary neuroscience - IGSIN913

 

Noen tema jeg underviser i:

 • Nevroanatomi/fysiologi
 • Nervesystemets utvikling
 • Ernæring og hjernefunksjon
 • Søvn på tvers av arter
 • Søvn og døgnrytmer gjennom livet
 • Stressregulering
Publikasjoner

Publikasjonsliste i PubMed

Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Poster
Intervju
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Fagartikkel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
Kompetanse
 • 2017- Førsteamanuensis, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
 • 2017: Postdoktor, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
 • 2015-2017: Førsteamanuensis, vikar, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
 • 2014-2017: Rådgiver, Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer
 • 2010-2014: ph.d. utdanning, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
 • 2008-2009: Trainee innen søvnforskning, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer
 • 2004-2006: Master utdanning, humanfysiologi, Institutt for Biomedisin, UiB