Jens Vikse

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Forskning

Lege i spesialisering i revmatologi, og doktorgradsstudent med prosjektet "The Norwegian IgG4-related disease project (NorG4).

Forskningsproduksjon per februar 2023: > 60 vitenskapelige artikler, > 2500 siteringer, h-indeks 26.

IgG4-relatert sykdom (IgG4-RD) er en nylig erkjent revmatologisk systemsykdom som kan ramme tilnærmet alle organer, og er en relevant differensialdiagnose for en lang rekke medisinske og kirurgiske spesialiteter. Jeg er førsteforfatter av den nasjonale fagprosedyren for IgG4-RD, og leder arbeidet med utvikling av en nasjonal kohort gjennom ett landsdekkende tverrfaglig forskningsnettverk. 

Jeg er senterleder for Stavanger universitetssjukehus i et europeisk forskningsnettverk for lungeaffeksjon ved revmatologisk sykdom, og deltar i utvikling av europeiske retningslinjer for screening, diagnostikk og behandling av interstitiell lungesykdom ved revmatologiske sykdommer.

Jeg er tilknyttet forskningsgruppene BEaBiRD (UiB/HUS) og NorFIORD (OUS). Jeg har en rekke verv i Norsk revmatologisk forening (leder for LIS, medlem av Fagrådet, medlem av kurskomitéen, medlem av hovedstyre) og i Europa (Norsk representant for LIS i den Europeiske revmatologiforeningen, medlem av EUSTAR (Europeisk forskningsgruppe for systemisk sklerose)). 

Se også informasjon under "Formidling" og "Undervisning"

Formidling

Jeg har vært innleid foreleser på flere titalls faglige arrangementer, både nasjonalt og internasjonalt. Han står bak podcasten "Revmatologi" (tilgjengelig på Spotify og andre podcastavspillere), som er finansiert gjennom et stipend fra Norsk revmatologisk forening.

Jeg er fagansvarlig for immunologi i Store norske leksikon.

Undervisning

Jeg er eneforfatter av "IMMU: Lærebok i revmatologi" utgitt av Universitetsforlaget. Boken har en tilhørende nettside med videoforelesninger (immu.no), som har totalt over 100 000 avspillinger. Læreverket brukes av norskpråklige medisinstudenter i inn og utland, og har fått svært positive tilbakemeldinger fra brukerne.

Jeg er også hovedforfatter av en kommende lærebok i revmatologi (planlagt utgitt av Universitetsforlaget i januar 2024). Boken har en tilhørende podcast som jeg produserer ("Revmatologi"), og vil ha en tilhørende nettside med tilleggsmateriale. Boken er tungt forankret i det norske revmatologimiljøet, og forventes å bli den foretrukne revmatologiboken ved alle norske medisinske fakultet. Den har i tillegg vunnet Universitetsforlagets pris for beste lærebokidé.

Jeg er lektor ved Universitetet i Stavanger, hvor han er emneansvarlig og faglærer i BIO250 Immunologi. Jeg har i tillegg i flere år undervist i BIO300 Sykdomslære. 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Brev til redaktøren
Leserinnlegg
Kronikk

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Se Google Scholar- og Researchgate-profiler:

Prosjekter
  1. The Norwegian IgG4-related disease project
  2. EULAR/ERS guidelines for screening and treatment of interstitial lung disease in rheumatic diseases
  3. Norsk lærebok i revmatologi
  4. Norsk podcast om revmatologi