Johannes Hardeng

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Forskning

Jeg forsker på klimarelaterte geofarer som skred og flom, i tillegg til regional deglaisjonshistorie og holocene brevariasjoner. For å besvare mine forskningsspørsmål benytter jeg meg av geomorfologisk kartlegging, både i felt og ved hjelp av digitale høydemodeller. For rekonstruksjon av variabilitet over lang tid studerer jeg innsjøsedimenter. Innsjøer er utmerkede "arkiv" for de geologiske prosessene som er og har vært aktive i nedslagsfeltet over tid.

Undervisning

I min Ph.D.-stilling inngår 25% undervisningsplikt.

Jeg er/har vært involvert i GEOV101, GEOV102, GEOV217, GEOV226 og GEOV230

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Fagartikkel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Climate Hazards and Extremes (CHEX)