John Abel

Stilling

Rådgiver, Prosjektleder

Tilhørighet

Arbeid
  • Prosjektleder og prosjektressurs
  • Del av Ressursgruppen for Prosjekter ved UiB: Fagruppen for Prosessforbedring
  • Prosessarkitekt i RPA-Teamet
Prosjekter

Aktiv prosjektleder:

Studie-BOTT: Nytt IT-verktøy for utveksling

UiB: Forenkling og standardiser av studieadministrative prosesser

UiB: Eksamen

 

 

 

 

Bakgrunn
  • Master i sammenliknende politikk (2015)
  • Bachelor i sammenliknende politikk (2012) 
  • Bachelor i Japansk (2008)