John Arvid Grytnes

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Forskning

Forsker på hvordan vi mennesker påvirker de biologiske artene rundt oss, spesielt effekter av klimaendringer på vegetasjonen i fjellet. Klimaet har endret seg i løpet av de siste tiårene, og vi observerer at mange planter og dyr også endrer sin utbredelse som et resultat av dette. For å bevare det biologiske mangfoldet er det viktig å forstå hva som gjør at noen arter kan klare seg bra når klimaet blir varmere mens andre arter vil få problemer.

Undervisning

Underviser i BIO102, som er et kurs i grunnleggende økologi og artskunnskap. Vi har også laget en app som et hjelpemiddel i undervisningen, og er også interessert i hvordan bruken av digitale hjelpemidler kan brukes for å øke motivasjon og læring.

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Poster
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Programdeltagelse
Digitale læremidler
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Annen presentasjon
Leder
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin