Jone Trovik

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Lærebok
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leserinnlegg
Poster
Intervju
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin