Jonelle Marie Dickow Villar

Stilling

Ph.d.-kandidat

Tilhørighet

Forskning

Jeg jobber direkte under Stéphanie Le Hellard innen gruppen Epigenetics and Multiomics. Vårt fokus er å identifisere diferensierte DNA-metyleringsmønstre assosiert med miljøfaktorer som antipsykotisk medisiner, cannabis og barndomstraumer. I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg på de spesifikke og vanlige effektene av antipsykotiske medisiner på metyleringsmønstre hos pasienter med psykose, spesielt med diagnoser av schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depressiv lidelse.

Vår gruppe samarbeider med Vidar Steen og Dr. Einar Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri. Vår innsats bidrar til det overordnede oppdraget til SFF Norment (Norsk senter for psykiske forstyrrelser) å forstå de underliggende mekanismene for alvorlige psykiske lidelser og hvorfor noen mennesker blir berørt.

 

Publikasjoner