Josefin Sveen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Senter for krisepsykologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leder

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin