Julie Riise

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Kronikk
Poster
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin