Julie Riise

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for økonomi

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Kronikk
Poster
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin