Julie Skadal

Stilling

Overingeniør

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin