Kåre Johan Mjør

Stilling

Førstelektor, russisk

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Vitenskapelig monografi
Intervju
Leserinnlegg
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Programdeltagelse
Nettsider (opplysningsmateriale)
Programledelse
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Digitale læremidler
Faglig kapittel
Rapport
Brev til redaktøren
Populærvitenskapelig artikkel
Leder
Populærvitenskapelig bok
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin