Karen Tellefsen

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Institutt for geovitenskap

Arbeid

Studieadministrasjon:

 • Koordinator for bachelorprogrammet i geovitenskap
  • Velkomst førstesemesterstudenter
  • Programmøter
  • Studieveiledning
  • Tilrettelegging av studier
  • Veivalg frem mot masteroppgave
  • Timeplanlegging
  • Eksamenskonsulent
  • Emneevaluering
Publikasjoner