Kari Juul

Stilling

Rådgiver, Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk (EPISTAT)

Tilhørighet

Forskergrupper

Arbeid

Forskningsadministrasjon, datahåndtering/koblinger av registre og forskningsfiler, spørreskjema, nettsider, søknader/ rapporteringer.  

Prosjekter

DEMAB   --> Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament (2011-2022)
HUSK     --> Helseundersøkelsene i Hordaland 
CVDNOR --> Cardiovascular Disease in Norway 1994-2014
DRONE   --> Drug Repurposing fOr Neurological disEases
HUSK3   --> Helseundersøkelsen i Hordaland - HUSK3: Betennelsesmarkører, blodtrykk og Hjerte- karsykdom)
FS-db --> Hjerte- karsykdom forskningsregister (HKS9409)
PraksisNett --> en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis (2022-07 til 2023-08)

Kompetanse

Cand. Polit med hovedfag i geografi - Universitetet i Bergen, 1996